<font color="#ffffff"> <H1><strong>Schody</strong> i <strong>Balustrady</strong></H1> <p>PPHU KICKA oferuje <strong>balustrady</strong> i konstrukcje pod <strong>schody</strong> z następujących materiałów<br> - stal zwykła<br> - stal nierdzewna<br> - itp.<p><br> <p><strong>Schody</strong> znane są od najstarszych czasów. W starożytności i średniowieczu miały zastosowanie czysto praktyczne. Jedynie stopnie zewnętrzne, wykonane z kamienia, pomimo prostej konstrukcji stanowiły element architektoniczny zdobiący, podkreślający rangę obiektu (schody wiodące do świątyni, kościół, zamku itp. Dopiero w okresie renesansu zaczęto stosować bardziej dekoracyjne formy schodów. Oprócz schodów reprezentacyjnych w pałacach, bibliotekach, teatrach, domach mieszkalnych stosowano także ciasne, słabo oświetlone, niewygodne schody dla służby. W czasach dzisiejszych schody mało wygodne buduje się tylko jako wejścia do obsługi urządzeń w zakładach przemysłowych i ewentualnie wejścia do piwnic i na poddasze.<br> <b>Schody</b> nie są jedynym elementem komunikacji pionowej. Stosowane są także pochylnie (o podobnej do schodów konstrukcji, lecz biegi pozbawione są stopni) oraz różnego typu windy i schody ruchome.</p> <p><a href="http://www.chromet.com"> Balustrady firmy Chromet </a></p> <!-- testowo --> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="700" align="center"> <tr> <td> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="700"> <tr> <td width="350" height="222" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="350" height="222" valign="top"></td> </tr> </table> </td> <td><img name="index_r1_c5" src="picsy/index_r1_c5.jpg" width="350" height="222" border="0" alt="Schody, Balustrady, Poręcze"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="700"> <tr> <td height="107"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="350"> <tr> <td><img name="index_r2_c1" src="picsy/index_r2_c1.jpg" width="350" height="57" border="0" alt="Kicka - Balustrady stalowe, Schody drewniane"></td> </tr> <tr> <td> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="350"> <tr> <td width="89" height="37" valign="top"><img name="index_r3_c1" src="picsy/index_r3_c1.jpg" width="89" height="37" border="0" alt="balustrady"></td> <td width="130" valign="top"><a href="menu.php?lang=pl" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('buton1','','nawig/butonyjpg/index/polskaa.jpg',1)"><img name="buton1" border="0" src="nawig/butonyjpg/index/polskan.jpg" width="130" height="37" alt="Balustrady"></a></td> <td width="131" valign="top"><img name="index_r3_c3" src="picsy/index_r3_c3.jpg" width="131" height="37" border="0" alt="schody"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><img name="index_r4_c1" src="picsy/index_r4_c1.jpg" width="350" height="13" border="0" alt="schody"></td> </tr> </table> </td> <td width="350" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="350" height="107" valign="top"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="700"> <tr> <td height="121"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="353"> <tr> <td> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="353"> <tr> <td height="36" width="89" valign="top"><img name="index_r5_c1" src="picsy/index_r5_c1.jpg" width="89" height="36" border="0" alt="Balustrady, Schody - KICKA"></td> <td valign="top" width="134"><a href="menu.php?lang=en" onMouseOut="MM_swapImgRestore()" onMouseOver="MM_swapImage('buton2','','nawig/butonyjpg/index/englisha.jpg',1)"><img name="buton2" border="0" src="nawig/butonyjpg/index/englishn.jpg" width="134" height="36" alt=""></a></td> <td width="130" valign="top"><img name="index_r5_c4" src="picsy/index_r5_c4.jpg" width="130" height="36" border="0" alt="Balustrady KICKA"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="353"> <tr> <td><img name="index_r6_c1" src="picsy/index_r6_c1.jpg" width="350" height="85" border="0" alt="Schody KICKA"></td> <td><img name="index_r6_c5" src="picsy/index_r6_c5.jpg" width="3" height="85" border="0" alt="Balustrady, Schody"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> <td width="347" valign="top"> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="347" height="121" valign="top"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table> <h2>balustrady</h2> <p><i><strong>Balustrady</strong></i> samonośne za szkła hartowanego gr. 15- 17 mm, gdzie konstrukcją nośną jest szkło zakończone pochwytem stalowym lub drewnianym.</p> <p><a href="http://www.kicka.com.pl/galeria4.php?dzial=49" target="_blank">Balustrady balkonowe w domu mieszkalno biurowym w Wiesbaden</a><br> <p> <a href="http://www.kicka.com.pl/galeria4.php?dzial=36">Balustrady w hali sportowej w Łańcucie</a><br> </p> <p>W ofercie również <strong>schody ze szkła hartowanego</strong>, a także <strong>podłogi szklane i stropy, stopnie i daszki</strong></p> <p> <a href="http://www.kicka.com.pl/galeria4.php?dzial=31">Schody kręcone w prywatnym apartamencie w Warszawie</a><br> <a href="http://www.kicka.com.pl/galeria4.php?dzial=25">Schody w domu prywatnym we Wrocławiu na Klecinie</a><br> <a href="http://www.kicka.com.pl/galeria4.php?dzial=26">Schody w domu prywatnym w Kaliszu</a><br> </p> <h3><a href="http://www.kicka.com.pl/index1.html" title="PPHU KICKA - Schody, balustrady">Schody, balustrady</a></h3> <p><a href="http://www.kicka.com.pl/menu.php?lang=pl">Wersja polska</a> | <a href="http://www.kicka.com.pl/menu.php?lang=en">Wersja angielska</a></p> <p><b>Oferujemy schody: zabiegowe, proste, spiralne, schody z metalu, stalinierdzewnej i drewna. Schody dostosowujemy do istniejšcej zabudowy. Ponadto oferujemy poręcze, balustrady, bramy, ogrodzenia, balkony oraz tarasy</b></p></font>